Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι ταινίες

Κανόνες Προσέλευσης Στον Κινηματογράφο

Σεπτέμβριος 1, 2021 - Μάρτιος 17, 2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η είσοδος στο Mega Place Cinema από τις 13/9/21 γίνεται με:

Κλειστός Κινηματογράφος:

  • Πιστοποιητικό Εμβολιασμού (με το πέρας 14 ημερών από την ολοκλήρωση) ή
  • Πιστοποιητικό Νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν ή
  • Rapid test, το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προβολή.
  • Είσοδος με αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας

Οι ως άνω υποχρεώσεις ισχύουν για δώδεκα (12) ετών και άνω

Από πέντε (5) έως έντεκα (11) ετών δήλωση self-test τελευταίου εικοσιτετράωρου στην οποία προβαίνει είτε οποιοσδήποτε γονέας, είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα

  • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική

Θερινός Κινηματογράφος:

  • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και δεν απαιτείται κανένα πιστοποιητικό ή έγγραφο.